ก่อนที่จะก่อตั้ง บริษัท นัมเบอร์วัน เฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัท นัมเบอร์วัน แลนด์ จำกัด ก่อน ในปี พ.ศ.2536 โดยคุณ วิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี ประธานกลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน คุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุธรรม สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร โดยเริ่มจากการ พัฒนาที่ดินบนถนนรามคำแหง2 เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก และ จัดระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้กับชุมชน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และ การขยายตัวของ ชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่รามคำแหง2 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจตลาด ซึ่งเป็นธุรกิจบริการ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่าย สินค้าอุปโภค-บริโภค ครบวงจร รวมถึงตลาดค้าส่ง ภายใต้ชื่อ นัมเบอร์วัน มาร์เก็ต และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไปอีกหนึ่งธุรกิจ คือนัมเบอร์วันพลาซ่า เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรองรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง2 ด้วยการพัฒนาที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อ นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งเป็นอพาร์ทเม้นท์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่รามคำแหง2

จากประสบการณ์ ที่ได้สะสมมา ที่ได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2547 ได้ก่อตั้ง บริษัท นัมเบอร์วัน เฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท บริหารงานโดยคุณสุธรรม สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทฯประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ฯลฯ โดยเน้นเรื่องคุณภาพของที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่ดีของโครงการเป็นสำคัญ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา โครงการที่พักอาศัย ในทำเลต่างๆ ที่สะดวกต่อการคมนาคม ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย โดยกำหนดรูปแบบของ แต่ละโครงการให้แตกต่างกันออกไป
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างโดยเน้นพื้นที่ใช้สอยที่ให้ประโยชน์สูงสุด ในทุกระดับราคา
โดยมุ่งเน้น "ความคุ้มค่า คุ้มราคา" สูงสุดแก่ลูกค้า และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ที่ทันสมัย รองรับคนรุ่นใหม่

โครงการที่ประสบความสำเร็จ


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เราเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและการบริการในทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและมีความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ : เราจะสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัย เพื่อทำให้ลูกค้าทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

COOKIES

We use cookies and similar technologies to recognize your repeat visits and preferences, to measure the effectiveness of campaigns, and improve our websites. For settings and more information about cookies, view our Cookie Policy. By clicking “I accept” on this banner or using our site, you consent to the use of cookies.

Accept