ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานขายประจำโครงการ1


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านงานบริการหลังการขาย งานระบบรับแจ้งซ่อม ในธุรกิจจัดสรร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพมี Service mind และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันจากลูกค้าได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานหน้าไซด์งาน (out door) และงานกลางแจ้งได้
 • มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าประปาพื้นฐาน หรืองานโยธาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ประสานงานการตรวจรับซ่อมแซม และส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า
 • งานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 • ดูแลการบริการหลังการขาย รับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าโครงการไอฟีล บางนา และบลูลากูน2ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก บางนา-ตราด

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงานขายประจำโครงการ


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 3-5 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจา/ติดต่อสื่อสาร/ Service mind และนำเสนอการขายที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรร เพื่อสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าประปาพื้นฐาน หรืองานโยธาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจักรยานยนต์ส่วนตัว ที่สามารถนำมาปฏิบัติงานระหว่างไซด์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (เบิกค่าน้ำมันได้)

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานขายโครงการ ให้ข้อมูลและการแนะนำแก่ลูกค้า บลูลากูน 2 และไอฟีล บางนา โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์โฮมทันสมัย

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)