LIVING TIPS

5 วิธีดูแลบ้านหน้าฝน

14 November 2023

เมื่อเข้าสู่หน้าฝน บ้านมักจะประสบปัญหาจากฝนอยู่เป็นประจำ การดูแลบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทางใดด้านหนึ่งได้ เราควรตรวจสอบและดูเพื่อป้องกันก็จะช่วยลดความเสียหายลงได้ ซึ่งเรามีวิธีมาแนะนำ 5 วิธี
1. ทำความสะอาดรางน้ำฝนในช่วงฤดูฝน บ้านที่มีรางน้ำฝน ไม่ว่าจะเป็นหลังคา การต่อเติมครัวที่มีรางน้ำฝน การทำความสะอาดป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าหากมีเศษใบไม้หรือขยะไปสะสมจนทำให้เกิดการอุดตันบริเวณรางน้ำฝนแล้ว เวลาที่ฝนตกหนักๆ อาจจะทำให้น้ำไหลย้อนเข้าไปภายในบ้านได้

2 ล้างบ่อพักน้ำ ทางระบายน้ำบ่อพักน้ำ ท่อน้ำ รางระบายน้ำ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ เมื่อเวลาฝนตกแล้วจะพัดหรือนำเศษใบไม้หรือขยะไหลไปติดตามทางน้ำไหลได้ง่ายๆ เมื่อมีการอุดตันการระบายน้ำจะไม่ดีอาจเกิดน้ำท่วมขังเข้าภายในบ้านได้ เช่น น้ำฝนไหลลงตามหลังคา ลงมาหลังบ้าน แล้วการระบายน้ำคือท่อน้ำเส้นทางเดียว เมื่อเกิดการอุดตัน น้ำจะระบายไมได้จึงเกิดการเอ่อล้นเข้าตัวบ้าน ดังนั้น จึงควรหมั่นทำความสะอาดท่อระบายน้ำในทุกจุดบริเวณของบ้าน โดยการนำเศษใบไม้ เศษดิน และโคลนออกจากบ่อหรือท่อเพื่อเป็นทางเดินระบายน้ำ รวมทั้งล้างบริเวณระเบียง หรือเฉลียงเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำอุดตันด้วย

3. ตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวบ้าน ฝนตกบางช่วงซึ่งจะมากับลมพายุที่รุนแรง จนสามารถทำให้กิ่งต้นไม้หักได้ สำหรับบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่เปราะหักง่าย อยู่ใกล้ตัวบ้าน จะหักลงมาสร้างความเสียหายกับต้วบ้าน หรือ รถยนต์ ควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวบ้าน เพื่อลดความเสียหายหรือเป็นอันตรายได้

4. ทำไม้ค้ำยันให้ต้นไม้ สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่พึ่งนำมาปลูกไว้ใหม่ รากอาจจะยังไม่ยิดติดกับดินมาก เมี่อมีลมพัดมาแรงๆ อาจจะทำให้ลำต้นเกิดการเอนเอียงล้มได้ ควรตรวจสอบไม้ค้ำยันเดิมว่ายังแข็งแรง หรือไม้ผุไปแล้วหรือยัง สำหรับต้นที่ไมได้ค้ำยัน ก็ควรเสริมไม้ค้ำยันไว้ เพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้

5. ขัดพื้นที่มีน้ำขังบ่อยๆ ความเปียกชื้นและการท่วมขังของน้ำฝนอาจนำมาซึ่งคราบตะไคร่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พื้นเกิดความลึ่น และหากเราไม่ระมัดระวัง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ในช่วงฤดูฝน เราควรหมั่นขัดพื้นบริเวณที่มีน้ำขังบ่อยๆ

นี่คงเป็นวิธีที่พอจะช่วยลดความเสียหายลงได้บ้างแต่ก็จะมีส่วนอื่นๆที่ต้องคอยตรวจเช็คเพิ่มเติม เช่น น้ำรั่วซึม จากการเสื่่อมสภาพของวัสดุการก่อสร้างที่ใช้เป็นเวลานานหลายปี จึงต้องคอยหมั่นสังเกตุเวลาฝนตกบ่อยๆ

COOKIES

We use cookies and similar technologies to recognize your repeat visits and preferences, to measure the effectiveness of campaigns, and improve our websites. For settings and more information about cookies, view our Cookie Policy. By clicking “I accept” on this banner or using our site, you consent to the use of cookies.

Accept